Jednym z najważniejszych elementów decydujących o jakości i efektywności produkcji rolnej jest ochrona roślin, która – obok troski o środowisko, cyfryzacji i wprowadzania nowych rozwiązań – jest jednym z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa. Coraz częściej o tych tematach mówią zarówno polskie, jak i unijne władze, które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. Optymalizacji efektywności produkcji oczekują rolnicy. Poprawy jakości i cech prozdrowotnych żywności oczekuje całe społeczeństwo. W powyższe aspekty wpisuje się nowy ogólnopolski cyfrowy system doradczy.

Tekst: Maciej Zacharczuk, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Platforma Doradcza eDWIN (edwin.gov.pl) to zestaw narzędzi i aplikacji, za pomocą których bezpłatnie są świadczone publiczne e-usługi doradcze dla rolników przez 16 publicznych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w całym kraju. Platforma Doradcza eDWIN została opracowana w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt realizowało konsorcjum 19 partnerów pod przewodnictwem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Partnerami były wszystkie ośrodki doradztwa z Polski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Platforma Doradcza eDWIN wystartowała w czerwcu 2022 roku. Całość usług jest dostępna od końca października 2022 r. na stronie edwin.gov.pl. Są to: Wirtualne Gospodarstwo, śledzenie pochodzenia produktów rolnych, raportowanie zagrożeń, dane agrometeorologiczne oraz usługi doradcze w systemie cyfrowym.

Widok pól w Wirualnym GospodarstwieWirtualne Gospodarstwo

Służy ono rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa jest dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach. Każda uprawa wprowadzona do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” jest monitorowana. Dzięki temu system informuje użytkownika, gdy wystąpi zagrożenie zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika. Ponadto jedną z możliwości „Wirtualnego gospodarstwa” jest wspomaganie decyzji rolników, czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Śledzenie pochodzenia produktów rolnych

Dzięki tej usłudze producenci mogą wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym o warunkach i historii jego uprawy. Konsumenci mogą zapoznać się z informacjami wprowadzonymi przez producentów rolnych po wygenerowanym kodzie QR. W praktyce ta usługa pozwala na przykład na sprawdzenie, jakie środki ochrony roślin były stosowane podczas uprawy. „Śledzenie pochodzenia produktów” to usługa, która szczególnie może zainteresować osoby ceniące sobie zdrową żywność pochodzącą z pewnych źródeł.

Raportowanie zagrożeń

Usługa, która jest przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin, a także dla instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie. Dane są dostępne poprzez widgety i API. Zachęcamy instytucje do kontaktu.

Jedna z 549 stacji sieci agrometeorologicznejDane agrometeorologiczne

Dane, zwłaszcza te otwarte i dostępne publicznie, są bardzo cenne w produkcji rolnej. Głównym czynnikiem wpływającym na produkcję są warunki meteorologiczne. W systemie eDWIN pracuje 549 stacji agrometeorologicznych. Dane z nich są dostępne do wglądu na stronie www, w aplikacji Wirtualne Gospodarstwo oraz udostępniane instytucjom poprzez otwarte API.

Usługi doradcze w systemie cyfrowym

Usługi na platformie doradczej eDWIN są dostępne w formie chmurowej poprzez przeglądarki www oraz urządzenia mobilne. Rolnik, korzystając z aplikacji, może na przykład wprowadzać dane prosto z pola.

Platforma eDWIN została zbudowana jako system otwarty, złożony z mikroserwisów, technologii rest API. Wykorzystuje broker informacji, rozwiązania opensource, technologie ujednoliconego uwierzytelniania Single Sign On. System jest zintegrowany z innymi systemami państwowymi, takimi jak usługa węzła krajowego login.gov.pl, teryt 2, ULDK GUGUIK, rejestry zarejestrowanych środków ochrony roślin, sygnalizacji agrofagów Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. System jest modułowy i gotowy do rozbudowy o kolejne funkcjonalności i integracje. Planowane są integracje narzędzi do nawożenia, biologicznej ochrony roślin, ochrony pszczół czy doboru odmian.

Usługi i dostęp do nich są utrzymywane przez dedykowany zespół w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Infrastrukturę i wsparcie techniczne zapewnia Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Na środowisko uruchomieniowe Platformy złożyło się :

  • 30 kontenerów uruchomionych na głównej maszynie serwerowej,
  • 3 maszyny serwerowe z przeznaczeniem bazodanowym,
  • 3 maszyny przeznaczone na obsługę ruchu brokera wiadomości kafka.

Część usług, względem których prognozuje się wysoki wolumen transferu danych oraz liczby zapytań w krótkim czasie, zostało przeniesionych do poziomu PAAS (OpenShift), który dynamicznie zarządza zasobami i balansuje ruch interfejsów sieciowych.

Platforma doradcza eDWIN została nagrodzona w styczniu 2023 roku Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Adres internetowy platformy: edwin.gov.pl

Kod QR eDWIN

Artykuł opublikowany w numerze 1/2023 czasopisma „Rolnictwo Przyszłości”.
Copyright @ 2023 „Rolnictwo Przyszłości”. Kopiowanie i powielanie treści bez zgody redakcji jest zabronione.


Reklama

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok