Posłowie i szwedzka prezydencja Rady nieformalnie zgodzili się na zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 42,5% do 2030 roku, w ramach rewizji dyrektywy o energii odnawialnej (RED). Przy czym państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia 45%. Przepisy przyspieszą również procedury przyznawania pozwoleń na nowe elektrownie wykorzystujące energię odnawialną, takie jak panele słoneczne czy wiatraki, lub na dostosowanie istniejących.

Maksymalny okres, w którym władze krajowe będą mogły zatwierdzić nowe instalacje energii odnawialnej, wyniesie 18 miesięcy, jeśli będą one zlokalizowane w tzw. obszarach, w których można korzystać z energii odnawialnej. Poza takimi obszarami proces ten nie powinien przekroczyć 27 miesięcy.

W sektorze transportu, wdrożenie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14,5%, poprzez zastosowanie większego udziału zaawansowanych biopaliw oraz bardziej ambitnego kontyngentu dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór.

Posłowie zapewnili również, że państwa członkowskie ustalą orientacyjny cel dla innowacyjnych technologii energii odnawialnej na poziomie co najmniej 5% nowo zainstalowanej mocy energii odnawialnej, jak również wiążące ramy dla transgranicznych projektów energetycznych.

Biomasa

Posłowie domagali się wprowadzenia ostrzejszych kryteriów dotyczących wykorzystania biomasy, aby zapewnić, że UE nie będzie subsydiować niezrównoważonych praktyk. Zbiory powinny być prowadzone w sposób zapobiegający negatywnemu wpływowi na jakość gleby i różnorodność biologiczną.

Cieszę się, że udało nam się osiągnąć sukces. Rada w dużej mierze poparła nasze ambitne cele. W ten sposób transformacja energetyczna może się udać. Ta dyrektywa o energii odnawialnej to wielki sukces. Oznacza więcej energii odnawialnej, większą ochronę klimatu oraz prostszą, a zatem szybszą ekspansję energii odnawialnej w Europie. Przybliży nas to do celów klimatycznych z Paryża i zmniejszy naszą zależność od innych – powiedział Markus Pieper (EPL, Niemcy), eurodeputowany zasiadający w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Parlament Europejski

Negocjacje były niezwykle trudne. Minęły prawie dwa lata od czasu, gdy zaczęliśmy analizować pierwotną propozycję Komisji i świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Wojna w Ukrainie spowodowała, że strony negocjacyjne wielokrotnie zmieniały swoje stanowisko, ale udało nam się osiągnąć wynik, który był do przyjęcia dla wszystkich stron negocjacji i zapewnia, że UE trzyma się swoich zobowiązań klimatycznych – powiedział Nils Torvalds (Renew, Finlandia), eurodeputowany zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska.

Kolejne kroki

Nieformalne porozumienie będzie musiało teraz zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przeprowadzi głosowanie potwierdzające na najbliższym posiedzeniu.

Kontekst

Zmiana legislacyjna wynika z pakietu „Fit for 55”, dostosowującego istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (REDIII). Proponowane cele zostały dodatkowo podniesione w ramach pakietu REpowerEU, którego celem jest zmniejszenie zależności Europy od importu paliw kopalnych z Rosji, po jej agresji na Ukrainę. Ten tak zwany „REDIV” przynosi również nowe środki mające na celu skrócenie procedury zatwierdzania wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Źródło: PE Biuro w Polsce


Reklama

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok