Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od trzech dekad towarzyszy rolnikom, przetwórcom z sektora rolno-spożywczego, rybakom i samorządom lokalnym w procesie przemian. Beneficjenci wykorzystują szansę na rozwój, o czym świadczą nie tylko kwoty przekazanego im wsparcia, ale także rozwój wsi i obszarów wiejskich oraz skala zrealizowanych inwestycji.

Historia ARiMR rozpoczęła się 18 stycznia 1994 r. Pierwszym jej zadaniem było dopłacanie do oprocentowania kredytów, by pomóc rolnikom w wydobyciu się z pułapki zadłużenia w bankach. Przełomowy był rok 1999. To wówczas polski rząd wyznaczył Agencji rolę partnera dla Unii Europejskiej w zakresie udzielania wsparcia na rozwój polskiego rolnictwa. Konsekwencją tej decyzji był powierzenie ARiMR realizacji przedakcesyjnego programu SAPARD, a po wstąpieniu Polski do Unii innych europejskich programów pomocowych. Istotny test efektywności działania przyszło zdać Agencji w 2004 roku, gdy po przyjęciu do Wspólnoty po raz pierwszy ok. 1,4 mln rolnikom trzeba było przekazać płatności bezpośrednie. Kolejnym ważnym momentem dla ARiMR był rok 2007, gdy to jej powierzono w znacznej większości realizację unijnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – pierwszego, wielkiego programu modernizacyjnego dla polskiego rolnictwa, który wywołał niespotykany od dekad proinwestycyjny impuls na polskiej wsi. Znaczącą datą dla Agencji był również rok 2017, kiedy to została ona jedyną instytucją w Polsce rozdysponowującą krajowe i unijne środki finansowe. Stało się to po przejęciu przez ARiMR wszystkich zadań płatniczych oraz części działań związanych z regulacją rynków rolnych od zlikwidowanej Agencji Rynku Rolnego. Nie można też nie wspomnieć o 2018 roku, gdy raz pierwszy rolnicy zostali zobowiązani do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet. Zrejestrowano wówczas 900 tys. wniosków złożonych za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, natomiast ponad 430 tys. rolników złożyło oświadczenia w formie papierowej, informując, że nie ma u nich żadnych zmian dotyczących dopłat bezpośrednich w porównaniu z 2017 rokiem. To wydarzenie zmieniło Agencję technologicznie i organizacyjnie.

Dziś ARiMR jest jedyną w Polsce agencją płatniczą, która rozdysponowuje pochodzące z budżetów unijnego i krajowego środki przeznaczone na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój terenów wiejskich oraz rybactwo. Od początku działalności do tej pory przekazała beneficjentom swoich działań blisko 470 mld zł. Z tej kwoty do rolników trafiło do tej pory ponad 248 mld zł w postaci dopłat bezpośrednich, a ponad 178 mld zł pochodzi z unijnych programów pomocowych dla sektora rolnego i rybackiego. Blisko 43 mld zł to z kolei środki wypłacone z budżetu krajowego. Te pieniądze sprawiły, że polska wieś się zmieniła – gospodarstwa zostały wyposażone w setki tysięcy maszyn czy urządzeń rolniczych, powstały lub zostały wyremontowane tysiące budynków gospodarskich. Dzięki środkom przekazanym przez Agencję powstały nowoczesne zakłady przetwórcze, rozwija się przedsiębiorczość na wsi. Agencja stara się również pomagać w nadzwyczajnych sytuacjach. Susza, ASF, COVID-19, wojna na Ukrainie – to tylko przykłady kryzysowych zdarzeń, w których udzielała wsparcia finansowego. Beneficjentami ARiMR są również lokalne samorządy. Korzystając z pomocy Agencji zrealizowały wiele inwestycji – zmodernizowano lub wybudowano tysiące kilometrów dróg lokalnych, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Powstały setki oczyszczalni ścieków i systemów segregacji odpadów. Udało się odnowić centra wielu miejscowości, wybudować bądź wyremontować świetlice, domy kultury i place zabaw. Agencja służy też wsparciem organizacjom działającym na rzecz lokalnych społeczności, np. kołom gospodyń wiejskich.

Źródło: ARiMR 


Reklama

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok