prawo i finanse

 • Producenci żywności wciąż mogą się starać o wsparcie na promocję

  Do 18 marca 2024 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych dotyczących żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 • Certyfikaty na importowaną do Wielkiej Brytanii żywność

  Polscy przewoźnicy, którzy zajmują się przewozami do Wielkiej Brytanii muszą przygotować się na kolejne zmiany. Od 31 stycznia Wielka Brytania będzie wymagać certyfikatów, tzw. Export Health Certificate (EHC). Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim produktów pochodzenia zwierzęcego, ale także roślin, owoców i warzyw.

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

  Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 • MRiRW: nowe przepisy w 2024 roku

  Wraz z nadejściem roku 2024 r. weszły lub wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa.

 • Od idei do normy. ESG i zero waste jako standardy rozwoju biznesowego

  Postrzeganie biznesu ewoluuje. Dziś coraz większe znaczenie mają działania w duchu ESG i Zero Waste, które sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą osiągać sukces, jednocześnie działając na rzecz społeczności i środowiska. To podejście staje się kierunkiem rozwoju nowoczesnego biznesu, nie tylko ze względów etycznych, ale również prawnych. Wchodząca w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju[1] zobowiązuje przedsiębiorstwa do klarownego raportowania podejmowanych działań w obszarze ESG. Choć nowe przepisy stawiają przed firmami duże wyzwanie, są takie, które udowadniają, że zrównoważony rozwój jest nie tylko etyczny, ale także praktyczny i korzystny biznesowo. Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko wyjaśnia, jak działania na rzecz zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności społecznej, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, redukcji kosztów oraz budowania silnej pozycji na rynku.

 • MRiRW: realizacja płatności bezpośrednich za 2023 rok

  MRiRW informuje o realizacji płatności bezpośrednich za 2023 rok. Pula środków na ten cel wynosi około 3,67 mld EUR i jest wyższa o około 169 mln EUR od kwoty na 2022 r.

 • ARiMR: podsumowanie 2023 roku

  W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła blisko 33 mld zł. To kwota przekazana w postaci m.in. płatności bezpośrednich, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i pomocy krajowej.

 • KPO: Rolnictwo 4.0 – nabór startuje

  Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

 • Terminy stosowania nawozów jesienią

  Terminy jesiennego stosowania nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych są przewidziane w rozporządzeniu.

 • Skutki katastrof naturalnych

  W ostatnich 40 latach liczba katastrof naturalnych wzrosła ponad dwukrotnie. Straty są liczone w miliardach dolarów, a tylko niecałe 40 proc. jest ubezpieczonych.  Tylko w latach 2019–2021 na świecie miało miejsce ponad 560 katastrof naturalnych, które spowodowały łączne straty sięgające 620 mld dol. Te liczby są coraz większe, ponieważ wraz ze zmianami klimatycznymi rośnie też częstotliwość fali upałów, suszy i gwałtownych opadów, powodujących powodzie błyskawiczne, podtopienia, osuwiska i inne katastrofalne zdarzenia. Ich skutkiem są nie tylko zgony i zniszczona infrastruktura, ale i straty w gospodarce – wynika z nowego raportu opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę doradczą EY. Pokazuje on, że w realnym scenariuszu, zakładającym wzrost globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza do 2050 roku, polskie PKB straci prawie 8 proc.

 • GPW Ventures i KOWR inwestują w rozwój rolnictwa w Polsce

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. Dzięki inwestycji jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie proces inwestycyjny służący wspieraniu innowacji związanych z szeroko rozumianym polskim sektorem rolnictwa.

   

 • Działania kontrolne PIORiN dofinasowane przez Unię Europejską

  Rok 2022 był kolejnym rokiem, w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wykonywała działania kontrolne, dofinansowywane przez Unię Europejską, najpierw w latach 2015-2020 jako Program Survey, a od 2021 r. jako Program SMP (Single Market Program).

   

 • PE: plan bezpieczeństwa żywnościowego UE i większa pomoc dla rolników

  UE musi wzmocnić swoje bezpieczeństwo żywnościowe, autonomię i odporność sektora rolnego w kontekście pandemii COVID-19, wojny Rosji z Ukrainą i zmian klimatycznych.

   

 • Nowa, skrócona lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

  Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 oraz 2021–2027.

   

 • Przy wdrażaniu innowacji warto współpracować z instytutem badawczo-rozwojowym

  Barierą dla przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji są nie tylko badania rozwojowe, ale również ograniczenia administracyjne i finansowe. Odpowiedzią na nie może być współpraca z instytutami badawczo-rozwojowymi – wskazywali eksperci z Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas debaty na temat wyzwań związanych z innowacjami w biznesie, która odbyła się na Innovatorium Łukasiewicza’23.

 • Z deszczu do kranu

  Rynek z zainteresowaniem śledzi postępy w realizacji przedsięwzięcia badawczego „Technologie domowej retencji”, mając już pierwsze wdrożenia. To jeden z licznych przykładów zainwestowania środków z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 • 2,3 mln ton surowców do produkcji biokomponentów

  Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2022 r. do produkcji biokomponentów wykorzystano 2,3 mln ton surowców. Wyprodukowano z nich 1,3 mln ton biokomponentów, które następnie zostały wykorzystane jako dodatki do benzyn i olejów napędowych.

 • Import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy

  Importerzy produktów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz firmy transportowo-spedycyjne, które zajmują się ich obsługą mogą odetchnąć z ulgą. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską i czterema innymi krajami unijnymi, które wprowadziły zakaz przywozu ukraińskich towarów. Na kilka z nich nadal obowiązują restrykcje, możliwy jest jedynie tranzyt tych produktów przez nasz kraj.

 • W jaki sposób odbywa się import i tranzyt ukraińskiego zboża w Polsce?

  Trwa kryzys związany z ukraińskim zbożem, które w ostatnich miesiącach trafiało na polski rynek. Na mocy ostatniego rozporządzenia ministra rozwoju i technologii zakazano importu większości ukraińskich artykułów rolno-spożywczych, ale Ukraina będzie negocjować zniesienie tych ograniczeń. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, jak wygląda procedura importu i tranzytu ukraińskiego zboża w naszym kraju.

 • System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

  Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR w oparciu o zgłoszenia składane przez posiadaczy zwierząt z gatunku bydła, owiec, kóz i świń został przekształcony w komputerową bazę danych oraz rozszerzony o informacje dotyczące nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok