Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej.

W okresie intensywnego kwitnienia roślin, które są pożytkiem dla owadów zapylających, Inspekcja w celu ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwiększa liczbę działań kontrolnych i edukacyjnych.

Przed aplikacją chemicznych środków ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowanie pestycydów. Jeżeli jest to możliwe, należy w pierwszej kolejności zastosować metody ochrony upraw alternatywne do środków ochrony roślin.

Nieprawidłowo wykonywana aplikacja środków ochrony roślin, a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • przed każdą aplikacją środków ochrony roślin obowiązkowo zapoznać się z zapisami etykiety środka ochrony roślin;
  • przestrzegać warunków określonych w etykiecie oraz zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);
  • unikać stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • wstrzymać się od wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowanie poszczególnych środków ochrony roślin znajdują się w ich etykietach dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin.

Jednocześnie Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin. Każdy właściciel pasieki może zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony roślin, prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić.

Przypadki zauważonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na https://www.gov.pl/web/piorin/wojewodzkie-inspektoraty).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości nakłada kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach są również przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i mogą mieć duży wpływ na wysokość wsparcia wypłacanego przez Agencję.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Reklama

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok